GDPR

Prohlašuji, že objednávkou půjčení stavebních strojů a zařízení HK Stroje provozovatel HK Zábradlí s.r.o. IČO: 05561345, souhlasím s tím, aby tato společnost dále zpracovávala a uchovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje obsažené objednávkou pro účely vedení účetnictví DPPO, DPH (archivační povinnost).

Firma HK Zábradlí (HK Stroje) zároveň stvrzuje, že vámi poskytnuté údaje neposkytne dalším jiným osobám či jiným obchodním společnostem.

V podrobnostech odkazuje společnost HK Zábradlí s.r.o. na příslušná ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů).